Siguranța datelor personale

Siguranța datelor personale

iVox respectă intimitatea utilizatorilor săi și se angajează să îți protejeze informațiile de identificare și contact. Acestea vor fi folosite doar în scopul pentru care au fost furnizate și nu vor fi divulgate.

iVox este o companie responsabilă care susține și promovează folosirea e-mailurilor de marketing într-un mod etic, profesional și legal.

iVox funcționează pe principiul acordului utilizatorului de a primi e-mailuri. Astfel, ca și utilizator înregistrat pe siteul iVox, nu vei primi e-mailuri decât în cazul în care ești interesat să primești diverse informații despre sondaje, premii și evenimentele realizate de iVox împreună cu partenerii săi. Nu îți vom trimite spamuri, iar în cazul în care vrei să te dezabonezi, poți face asta printr-un click pe linkul de dezabonare care apare la finalul oricărui e-mail trimis de iVox.

În cazul în care primești e-mailuri de la iVox cu informații solicitate de tine, însă căsuța ta de e-mail marchează mesajul primit ca și Spam, acest lucru nu înseamnă că îți trimitem emailuri nesolicitate, ci doar că mesajul este etichetat ca și spam de către server.

Dacă ai primit un e-mail nesolicitat din partea unui cont care seamănă cu iVox, anunță-ne prin înaintarea mesajului pe care l-ai primit, inclusiv datele adiționale, la office[@]ivox.ro. Te rugăm să ne explici situația pentru a înțelege pe deplin de ce mesajul în cauză a fost considerat spam.

Dacă ai întrebări legate de politica noastră Anti Spam te rugăm să ne contactezi la adresa office[@]ivox.ro.

Invitațiile trimise prin e-mail

Fiind o companie etică, iVox nu folosește spamul și dorește ca nici membrii sau partenerii săi să nu trimită spamuri. Cu toate acesta, iVox permite utilizatorilor săi să trimită invitații, pe principiul că aceștia vor trimite invitația persoanelor din grupul lor interesate de conținutul siteului iVox.

Orice invitație se trimite expres de către utilizator, acesta având posibilitatea de a alege din lista sa de contacte persoana căreia îi va trimite invitația, limitând astfel probabilitatea de a trimite spamuri. În plus, iVox nu va folosi e-mailurile din lista de contacte a utilizatorilor săi fără acordul acestora.

În acest sens, iVox se angajează să nu trimită e-mailuri către adresele de e-mail din lista de contacte a utilizatorilor și să nu rețină adresele de e-mail la care nu s-au trimis invitații. Adresele de e-mail la care s-au trimis invitații vor fi reținute, însă doar cu scopul de a monitoriza punctele acumulate conform programului de fidelitate - Puncte și cadouri - realizat de iVox.

INFORMARE PRIVIND DREPTURILE DVS. DE PERSOANĂ VIZATĂ

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate 

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. 

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse.

-dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere adresată la adresa de email office@ivox.ro.

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.